Erediensten

De erediensten vinden plaats in : 

"De Kandelaar"
J.W. van Lenthestraat 2,
's-Heerenbroek.

 

Aanvang: 10:00 en 16:30 uur.

Voor meer informatie over de erediensten: Klik hier...
Voor routebeschrijving: Klik hier...

Nieuws

Ds. A. de Jager toegelaten tot de dienst van het Woord

18-05-2018

Op vrijdag 18 mei 2018 heeft de Generale Synode van de GKN te Harderwijk besloten ds. A. de Jager uit Zwolle toe te laten tot de dienst van het Woord in de Gereformeerde Kerken Nederland.

 


Dr. A. Bas neemt beroep aan

16-12-2017

Dr. A. Bas heeft het op hem uitgebrachte beroep van de Gereformeerde Kerk Kampen in combinatie met de Gereformeerde Kerk Dalfsen aangenomen en bedankt voor het beroep van de Gereformeerde Kerk Assen Boerakker.

 


Beroep dr. A. Bas te Kornhorn

23-11-2017

De Gereformeerde Kerk te Dalfsen en Kampen hebben gezamelijk een beroep uitgebracht op dr. A. Bas te Kornhorn.

04-12-2017

De Gereformeerde Kerk te Assen / Boerakker heeft eveneens een beroep uitgebracht op dr. A. Bas te Kornhorn.

 


Gereformeerde Kerken Nederland

7-10-2017

De Generale Synode heeft in haar vergadering op 7 oktober in Harderwijk besloten dr. A. Bas toe te laten tot de dienst des Woords en beroepbaar te stellen in de Gereformeerde Kerken Nederland.

 

Lees meer...

Video opname's

Ten behoeve van onze zusterkerken (GKN) worden de preken op video opgenomen.
Preekvoorzieners / preeklezers van GKN zusterkerken kunnen deze video's hier opvragen.

(De video's bevatten alleen de preek)

Open de tabel hieronder (Vrije stof of Catechismus), kies de gewenste video, en klik op de link met de tekst van de preek.

 

Preken - Vrije stof

Tekst Thema Predikant Datum
Exodus 4: 10-12 Rusten in Gods wijsheid Ds. R. van der Wolf  14-10-2018 VM
Exodus 30: 11-16 Wij zijn van de Here! Ds. A. Bas  26-11-2017 NM
Leviticus 21: 16-24 Die Here verzorgt de gehandicapte priesterzoon Ds. J.R. Visser  27-08-2017 VM
Psalm 53 De eenvoud van het evangelie Ds. A. de Jager  01-07-2018 VM
Psalm 54 het evangelie in verraad en vertrouwen Ds. A. de Jager  15-07-2018 VM
Psalm  55: 7, 23 het evangelie in de strijd van het geloof Ds. A. de Jager  29-07-2018 VM
Psalm 56: 9, 10 Onze tranen zijn in Gods kruik, bij Hem in verzekerde bewaring Ds. A. de Jager  23-09-2018 NM
Ezra 4: 1- 5 Gods volk krijgt met tegenstand bij de kerkbouw te maken Ds. J.R. Visser  15-04-2018 VM
Ezra 4: 34- 5: 5 Gods oog is over  Gods volk in verband met de herbouw van de tempel Ds. J.R. Visser  22-04-2018 VM
Hosea 6: 4-6 Het morgenlicht van Gods oordeel Ds. L. Heres  21-10-2018 VM
Mattheus 2: 9 De ster van bethlehem wijst aan wie de echte wereldster is Ds. J.R. Visser  25-12-2017 VM
Mattheus 2: 22b, 23 God stuurt Jezus de kruisweg op! Ds. A. Bas  07-01-2018 NM
Lucas 1: 26 - 38 God zelf laat Maria weten dat zij moeder wordt van Zijn Zoon Ds. E. Hoogendoorn  24-12-2017 NM
Lucas 15: 1- 10 Christus rechtvaardigt zijn intensieve omgang met tollenaars en zondaars Ds. J.R. Visser  27-05-2018 VM
Lucas 15: 11- 24 De onvoorstelbare grote liefde van God voor de zondaar die terugkeert Ds. J.R. Visser  10-06-2018 VM
Lucas 15: 25- 32 Jezus Christus roept iedereen die denkt dat hij rechtvaardig is om van genade te leven Ds. J.R. Visser  17-06-2018 NM
Lucas 22: 27 Christus onderwijst Zijn tafelgenoten in Heer-lijke dienst Ds. A. de Jager  16-09-2018 NM
Johannes 13: 1-3 Christus gaat in Zijn liefde tot het einde Ds. J.R. Visser  04-03-2018 VM
Johannes 13: 4-11 Jezus wast de voeten van zijn leerlingen Ds. J.R. Visser  11-03-2018 VM
Johannes 20: 8-10 De Leerlingen zagen het lege graf en geloofden nog niet Ds. J.R. Visser  01-04-2018 VM
Handelingen 2: 2, 3 De Geest dringt je tot het besluit van je leven Ds. J.R. Visser  20-05-2018 VM
Handelingen 2: 18b Pinksteren is uitgieting van de Geest Ds. J.R. Visser  04-06-2017 VM
Efeze 4: 20 Anders leven door Christus geleerd Ds. J.R. Visser  29-04-2018 VM
Openbaringen 10: 1-7 Een engel met het geopende boekje verschijnt Ds. J.R. Visser  14-01-2018 VM
Openbaringen 10: 8-11 Johannes krijgt de opdracht een boekje uit de hand van een engel te eten Ds. J.R. Visser  21-01-2018 VM
Openbaringen 11: 1-4 De kerk kan en moet getuigen op weg naar de wederkomst van Christus Ds. J.R. Visser  28-01-2018 VM
Openbaringen 11: 4-6 De kerk van Christus kan getuigen met kracht Ds. J.R. Visser  11-02-2018 VM
Openbaringen 11: 7- 13 De getuigende kerk van Christus zal sterven en opstaan Ds. J.R. Visser  18-02-2018 VM

 

Preken - Heidelbergsche Catechismus

Tekst Thema Predikant Datum
Zondag 1 HC Gods kind heeft voor altijd houvast Ds. J.R. Visser  01-01-2018 VM
Zondag 4 HC De rechtvaardige God laat ons het feest van de verlossing vieren Ds. J.R. Visser  21-01-2018 NM
Zondag 7 HC, DL hfdst I art. 3-5 De Here laat in Zijn geweldige liefde ons Christus verkondigen Ds. J.R. Visser  11-02-2018 NM
Zondag 10 HC De Schepper van alle dingen zorgt Ds. J.R. Visser  04-03-2018 NM
Zondag 16 HC De gelovigen zijn samen met Christus gekruisigd Ds. J.R. Visser  22-04-2018 NM
Zondag 20 HC De Vader verbindt ons door de Geest aan zijn Zoon Ds. E. Hoogendoorn  27-05-2018 NM
Zondag 21 HC Wees een levend lid van Christus's kerk Ds. J.R. Visser  03-06-2018 VM
Zondag 25 HC Er is verlossing voor wie gelooft! Ds. A. Bas  01-07-2018 NM
Zondag 27 HC De (kinder)doop laat zien wie de Here is! Ds. A. Bas  15-07-2018 NM
Zondag 28 HC Met dat tafelen bij de Heer bezegelt Hij zijn bevrijdend bondgenootschap met ons Ds. E. Hoogendoorn  22-07-2018 NM
Zondag 31 HC Christus roept ambtsdragers en gemeente op de sleutels van Gods koninkrijk te gebruiken Ds. J.R. Visser  12-08-2018 VM
Zondag 32 HC Een christen leeft uit dankbaarheid Ds. J.R. Visser 19-08-2018 VM
Zondag 33 HC Bekeer jou tot God Ds. J.R. Visser 26-08-2018 VM
Zondag 34 HC De Here alleen is God Ds. J.R. Visser 09-09-2018 VM
Zondag 36 HC Gebruik Gods naam met diepe eerbied Ds. J.R. Visser 23-09-2018 VM
Zondag 37 HC Gods trouw en onze trouw Ds. J.R. Visser 07-10-2018 VM
Zondag 38 HC De Here geeft de mens elke week een dag rust Ds. J.R. Visser 20-08-2017 NM
Zondag 38 HC De Here geeft één dag in de week als rustdag voor de mens Ds. J.R. Visser 14-10-2018 VM
Zondag 39 HC Samen als ouders en kinderen de Here dienen Ds. J.R. Visser 21-10-2018 NM
Zondag 41 HC Trouw aan de Here leven op seksueel terrein. Ds. J.R. Visser  10-09-2017 VM
Zondag 42 HC Rijk in de Here zijn is pas echt goed Ds. J.R. Visser  24-09-2017 VM
Zondag 43 HC Laat onze mond door de lof op God beheerst worden Ds. J.R. Visser  08-10-2017 NM
Zondag 44 HC Heb een spannend leven Ds. J.R. Visser  15-10-2017 VM
Zondag 47 HC Bij ons bidden komt de Here eerst Ds. J.R. Visser  12-11-2017 VM
Zondag 48 HC Bij het bidden gaat het om Gods koninkrijk Ds. J.R. Visser  26-11-2017 VM
Zondag 49 HC Vader leer ons Uw wil te doen Ds. J.R. Visser  03-12-2017 VM
Zondag 50 HC Vader leer ons Uw afhankelijke kinderen te zijn Ds. J.R. Visser  17-12-2017 NM
Zondag 51 HC Christus leert ons bidden uit de diepten Ds. J.R. Visser  24-12-2017 VM
Zondag 52 HC Zwakke mensen gaan met Gods hulp de toekomst tegemoet Ds. J.R. Visser  31-12-2017 NM